مجله نماوا: مهدی هاشمی در ۷۶سالگی هم‌چنان یکی از مهم‌ترین بازیگران مرد سینمای ایران است که حضورش در هر اثری باعث اعتبار آن فیلم یا سریال می‌شود. «شبکه‌ی مخفی زنان» سریال پر ستاره‌ای است اما به قطع مهدی هاشمی یکی از ستون‌های اصلی این سریال اختصاصی نماوا است.

تماشای سریال شبکه مخفی زنان در نماوا