مجله نماوا: در سال کم‌رونق سینما، خیلی از ستاره‌ها را با آثارشان در پلتفرم‌ها به یاد می‌آوریم. مرور کنیم عملکرد آن گروه از ستاره‌های مرد را که امسال با نقش‌های خود در نماوا درخشیدند.

متن و گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری