مجله نماوا: رابرت دنیرو. از تصویر مردان عاصی به ته خط رسیده در دهه‌ی ۷۰ میلادی تا کمدین هزاره‌ی تازه؛ با کارنامه‌ای که در آن همه نوع فیلمی به چشم می‌خورد، اما همه‌ی این فیلم‌ها در یک نکته اشتراک دارند: وزنه‌ی سنگینی به نام دنیرو.

با هم ۱۰ فیلم مهم کارنامه‌ی او را که در سایت فیلم نماوا می‌توانید تماشا کنید، مرور می‌کنیم.

متن و گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری