مجله نماوا: حامد محمدی در «چپ، راست» چهارمین فیلم خود مقام فیلمساز، سه الگوی روایتی موفق را پی گرفته است؛ فیلمی که از تیرماه ۱۴۰۲ در پردیس نماوا عرضه شده است.

متن: محمد تقی‌زاده
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «چپ، راست» در نماوا