مجله نماوا: آیدا پناهنده در فیلم تی‌ تی با روایت داستانی ساده، مهارت خود در به تصویر کشیدن مفهومی پیچیده را به خوبی به رخ تماشاگر می‌کشد.

متن: الناز راسخ
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای آنلاین فیلم سینمایی تی تی در نماوا