مجله نماوا: کاراکتر هنری سیامک انصاری را باید در زنجیره‌ی نقش‌هایش شناخت و ویژگی‌های بازیگری او و شیوه نفوذش به درون کاراکتر را در خط سیری مشابه و آشنایی‌زا از شمایلش سنجید. بازی سیامک انصاری در سریال شبکه مخفی زنان و شمایلی که او از میرزا محمود زنبورکچی ساخته تداعی آشنایی است از چند نقش‌آفرینی مهم در کارنامه بازیگری.

متن: نیما بهدادی مهر
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای آنلاین سریال شبکه مخفی زنان در نماوا