مجله نماوا: پاک کردن خاطره برخی شخصیت‌ها از خاطره‌ی سینمای ایران امکانپذیر نیست؛ از جمله آنان نقش‌های کمدی فانتزی هستند؛ مواردی که اغلب بازیگران را هم به چالش کشیده و در نهایت اتفاقی تازه و شخصیتی متفاوت را در سینمای ایران رقم زده است.

متن: نیما بهدادی‌مهر
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری