مجله نماوا: در میان سریال‌های در حال پخش شبکه نمایش خانگی، سریال آکتور متفاوت‌ترین آنهاست و حتی این تفاوت را در قیاس با سریال‌های پیشین پلتفرم‌ها هم می‌توان تعمیم داد. در واقع «آکتور» به شکل غیرمستقیم و با واسطه، مسائل و چالش‌های جامعه را هم در قصه خود بازنمایی کرده و تصویری از جامعه امروز ارائه می‌دهد.

متن: رضا صائمی
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «آکتور» در نماوا