مجله نماوا: «زالاوا» سه شخصیت اصلی دارد که تحلیل مختصر هریک می‌تواند کلید درک جهان این نخستین فیلم ارسلان امیری باشد.

متن: ایلیا محمدی‌نیا
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «زالاوا» در نماوا