مجله نماوا: مسعود کیمیایی با این که در جوانی قدر دید و بر صدر نشست، اما از بعضی جهات شانس هم نیاورد. به ویژه پس از انقلاب. حالا اما کیمیایی صاحب یک فرصت طلایی شده است. اکران؛ آن هم بی‌مزاحمت و بگیر و ببندهای معمول و مرسوم در یک پلتفرم تازه.

متن: سیدعبدالجواد موسوی
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «خائن‌کشی» در نماوا