مجله نماوا: شخصیت کته در سریال مهمونی هرچند شبانه خواب اسب مراد را می‌بیند، اما می‌توان او را نمادی از شخصیتی دانست که به دنبال غنیمت شمردن دَم و شاد زیستن است.

متن: نیما بهدادی مهر
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای سریال مهمونی در نماوا