مجله نماوا: طراحی دو شخصیت دی جی و شاباش و در مجموعه مهمونی یکی از اضلاع تنوع شخصیتی را در این مجموعه نمایان می‌کند؛ آنجا که دی جی و شاباش بیش از عمل سرگرم ادعا هستند، بخش اصلی شخصیت آنان نمایان می‌شود.

متن: نیما بهدادی مهر
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای آنلاین سریال مهمونی در نماوا