مجله نماوا: مخاطبِ این روزهای شبکه نمایش خانگی برای انتخاب آنچه می‌خواهد به تماشایش بنشیند و داستان آن را دنبال کند، گزینه‌های زیادی دارد و از این میان قطعاً به سراغ مجموعه‌ای می‌رود که حرف تازه‌ای برای گفتن داشته باشد یا حتی حرفی به ظاهر ساده و تکراری را در قالبی نو بیان کند. «مترجم» همه این ویژگی‌ها را در خود دارد. «مترجم» درامی رازآلود است که در هر قسمت برای بیننده‌اش نکاتی جدید و گاه شگفت‌انگیز رو می‌کند.

متن: گلاره محمدی
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «مترجم»‌ در نماوا