مجله نماوا: «مغز استخوان» دومین ساخته حمیدرضا قربانی را باید پیشرفتی نسبت به فیلم اول وی «خانه‌ای در خیابان‌ چهل و یکم» دانست هر چند مشابهت‌ها و المان‌های مورد علاقه وی در هر دو اثر به وضوح دیده می‌شود.

متن: محمد تقی‌زاده
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «مغز استخوان» در نماوا