مجله نماوا: «دندون طلا» از اولین تجربه‌های سریال‌سازی خصوصی در ساخت یک مینی‌سریال بود؛ مینی‌سریالی ده قسمتی براساس تئاتر محبوب داوود میرباقری در سال ۷۸ که او به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سریال‌سازهای ایرانی تصمیم گرفت این قصه‌اش را که امکان ساخت در تلویزیون نداشت، در این مدیوم تازه، دو دهه بعد بسازد. این سریال پرستاره را در نماوا تماشا کنید.

متن و گفتار: گل‌بو فیوضی

تدوین: حسین اکبری 

تماشای «دندون طلا» در نماوا