مجله نماوا: «بنشی‌های اینیشرین» تازه‌ترین فیلم مارتین مک‌دونا داستان دو دوست به نام‌های پادریک و کالم با بازی کالین فارل و برندان گلیسون در جزیره‌ای دورافتاده است که به ناگاه یکی از آن‌ها این رابطه‌ی قدیمی را قطع می‌کند. این سرآغاز اتفاقات فیلم است.

متن و گفتار: گل‌بو فیوضی

تدوین: حسین اکبری

تماشای «بنشی‌های اینیشرین» در نماوا