مجله نماوا: فیلم «سگ بند» به کارگردانی مهران احمدی را باید نتیجه رویکردی در ساخت فیلم کمدی دانست که به شعور مخاطب احترام می‌گذارد؛ رویکردی که در آن تماشاگر انتظار دارد سلیقه و شعورش از سوی سازندگان آثار محترم شمرده شده باشد.

متن: ایلیا محمدی‌نیا
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «سگ بند» در نماوا