مجله نماوا: مفهوم تازه‌ی سینمای علمی تخیلی را می‌توان در برخی ساخته‌های کریستوفر نولان شناسایی و کدگذاری کرد و حتی رد آن در دیگر آثار سینمایی شناخت. در ویدئوی پیش رو، از میان ساخته‌های این کارگردان سرشناس، سه اثر او که روی نماوا در دسترس است و فضایی علمی و تخیلی دارد، بررسی شده است.

متن: شادی حاجی‌مشهدی
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری