محله نماوا: «مردِ عنکبوتی؛ آن سوی دنیای عنکبوتی» مورد توجه منتقدان قرار گرفته و واکنش‌های مثبتی را در میان آنان به همراه داشته است.

تماشای «مردِ عنکبوتی؛ آن سوی دنیای عنکبوتی» در نماوا