مجله نماوا: «سیتادل» اکشن جاسوسی برادران روسو، خالقان واپسین انتقام‌جویان‌های مارول و هم‌جنین سری اکشن عملیات خروج، در امتداد جهان همین آثار، وعده‌ی یک جهان گسترش‌یافته‌ی دیگر از قبیله‌ی جیمز باندها و بورن‌ها و ماموریت: غیرممکن‌هاست.

متن: علی یوسفی
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «سیتادل» در نماوا