مجله نماوا: آن‌چه در ارشادات مولای سخنوری و عرفان و تقوا علی مرتضی رو به‌سوی کوفیان به‌دفعات بیان شده، زنهار دادن آنها از قدرت گرفتن افرادی است که نور تقوا را خاموش می‌سازند و یاد خدا را از دل‌ها می‌زدایند. در فیلم «ابلق» چنین ما به‌ازای انسانی را می‌توان شخصیت خوش‌نما و درون پلید جلال با بازی بهرام رادان دانست.

متن: نیما بهدادی مهر
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای آنلاین فیلم «ابلق» در نماوا