مجله نماوا: بازی پری‌ناز ایزدیار را در «مغز استخوان» می‌توان نمونه‌ای خاص از حرکت ضد تابوها دانست که این روزها به شیوه‌ای مرسوم برای القای تفاوت سناریو در فیلم‌ها و سریال‌ها بدل شده است. به واقع این نقش یک بندبازی احساسی میان تعلق به خانواده اکنون یا گریز به حفاظت نسلی است که دوگانه حسی خاصی را در رفتار دراماتیک این بازیگر در دل رویدادهای فیلم سبب شده است.

متن: نیما بهدادی مهر
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «مغز استخوان» در نماوا