مجله نماوا: در سینمای جهان یافتن فیلم های عاشقانه‌ ای که فیلمنامه آن حاصل اقتباس است، سخت نیست و در این میان می‌توان نمونه‌های شاخصی را در سایت فیلم نماوا یافت؛ از فیلم ربکا تا «بروکلین» و یا از «زنان کوچک» تا «قدرت سگ».

متن: سحر عصرآزاد
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری