مجله نماوا: «یلواستون» یک وسترن امروزی است که اتفاقات آن در دومین و حالا دیگر سومین دهه‌ی هزاره‌ی تازه می‌افتد و همه این‌ها از این اثر یک وسترن مدرن ساخته است.

متن و گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «یلواستون» در نماوا