مجله نماوا: «بلیتی برای بهشت» با بازی جرج کلونی و جولیا رابرتز، برای سرگرمی و سبک‌بارشدن است و قرار نیست در آن با مفاهیم پیچیده و عمیق انسانی روبرو شویم. در واقع «بلیتی برای بهشت» فیلم سختی برای دیدن نیست. همان‌طور که بخش زیادی از فیلم‌های تاریخ سینما این چنین‌اند.

متن: حمیدرضا گرشاسبی
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «بلیتی برای بهشت» در نماوا