مجله نماوا: «سرگیجه» تجربه‌ی تازه‌ی نماوا در این ژانر معمایی بود و در طول پخش ۲۴ هفته‌ای، معماهای زیادی را پیش روی تماشاگرش گسترد. نکته قابل تامل در مورد این سریال رودست آخر آن است، زمانی که می‌فهمیم رخ‌دادها نه یک صف‌آرایی مردانه، که مواجهه‌ای زنانه بوده است. چیزی شبیه رودست‌های سریال‌های مهم روز جهانی و هم‌پا با ارزش‌های درام‌نویسی امروز.

متن و گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «سرگیجه» در نماوا