مجله نماوا: کسب جایزه‌ی بهترین فیلم بخش افق‌های جشنواره ونیز می‌تواند هومن سیدی، فیلم‌ساز جوان ایرانی را در یک مسیر بین‌المللی قرار دهد و بلندپروازی‌های او را بیش از پیش کند.