مجله نماوا: «جنگ جهانی سوم» درامی انسان‌شناسانه با تمرکز بر رفتارشناسی است که جهان رئال را تبدیل به بستری برای نمایشی تکان دهنده از بازی مرگ- زندگی یک مرد تحقیرشده می‌کند.

متن: سحر عصر آزاد
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای «جنگ جهانی سوم» در نماوا