مجله نماوا: فیلم‌های علمی تخیلی را می‌توان از محبوب‌ترین محصولات سینمایی دانست؛ ژانری که تولیدات آن حد و مرزهای تخیل را به چالش می‌کشد. در ادامه مروری بر پنج فیلم مهم سینمای علمی تخیلی در دهه اخیر صورت می‌گیرد.

متن: ‌شادی حاجی مشهدی
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری