امشب ساعت ٢٠ در قسمت سیزدهم «پیش‌گو» با اجرای پژمان جمشیدی، هادی حجازی‌فر در این برنامه حاضر می‌شود تا ١٠ سال آینده خود را تعیین کند. همچنین در این قسمت معروف‌ترین قطعه‌های گروه «بالزن» را می‌شنوید.