مجله نماوا: آنچه بهرام بیضایی در فیلمنامه فیلم روز واقعه ثبت کرد؛ چنان اصیل و جان‌دار است که با گذشت زمان گوهر وجودی نوشته و پیرو آن فیلمی که براساس فیلمنامه ساخته شد، بیشتر نمایان می‌شود، ویدئوی پیش رو فرصتی است برای بررسی فیلمنامه‌ی بیضایی از منظر سیر عشق، آنچه حقیقت را نمایان می‌کند.

متن: نیما بهدادی‌مهر
گفتار: گل‌بو فیوضی
تدوین: حسین اکبری

تماشای فیلم روز واقعه در نماوا