مهمونی

مجموعه نمايشى «مهمونى» به کارگردانی ايرج طهماسب