نگار حسینی

نقد و بررسی فیلم بوفالو- باتلاق طمع ۲۴ آبان ۱۳۹۹
همه آنچه باید درباره جشنواره فیلم کودک و نوجوان و برگزاری آنلاین آن بدانیم ۲۸ مهر ۱۳۹۹
نقد و بررسی فیلم ایستگاه اتمسفر – در میان دروغهای ما ۱۲ مهر ۱۳۹۹
نرگس مست – این نغمه را خاموشی نیست ۲۶ شهریور ۱۳۹۹
در آستانه فتحی جدید – درباره قورباغه و هومن سیدی ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
نقد و بررسی فیلم موش گیر – ساده اما نه سخیف ۲ شهریور ۱۳۹۹
نقد و بررسی فیلم بی وزنی – عروس بی داماد ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
منطقه پروازممنوع – قهرمان ها به پیش ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
سورنجان – ما عوضی های تنهایی هستیم ۲۰ مرداد ۱۳۹۹