ساناز رمضانی

لیسانس اقتصاد و فوق الیسانس سینما. ازبچگی با سینما یادگرفتم تنهایی مو جشن بگیرم و تو دنیای آدمهای فیلمها غرق بشم. یه جایی دیگه فقط فیلم دیدن کافی نبود. این شد که مسیرمو عوض کردم و تصمیم گرفتم تخصصی سینما رو بشناسم. چرخش روزگار هم انقدر مهربون بود که منو به گروه نماوا اضافه کنه.

زندگی خصوصی آقا و خانم میم – درمانده میان سنت و مدرنیته ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
مروری بر پنج اتفاق مهم کارنامه کاری رضا عطاران ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
بررسی آشفته گی – یک فیلم آشفته ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
5 سکانس عاشقانه از سینمای اصغر فرهادی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
چگونه با سینمای اصغر فرهادی مواجه شویم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
از حاشیه تا متن سینمای ایران – هفته سوم اردیبهشت ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
نگاهی به هفت اتفاق ویژه کارنامه کاری اصغر فرهادی به مناسب تولد این فیلم‌ساز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
فصل باران های موسمی – استخوان شکستن ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
نگاهی مختصر به تاریخ دوبله در ایران ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
چشم و گوش بسته – محترم یا مبتذل؟ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
بررسی فیلم سمفونی نهم – تاریخ کشتار ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
تنها صداست که میماند – نگاهی به نسخه دوبله فیلم جوکر ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
در جدال با فراموشی – نگاهی به نقش آفرینیهای بهرام رادان از بدترین تا بهترین ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
شاعر زباله ها – به غم انگیزی پاییز به خوش خبری زمستان ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
شاه کش – مرگ در هتل گوزن قرمز ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹