ساناز رمضانی

لیسانس اقتصاد و فوق الیسانس سینما. ازبچگی با سینما یادگرفتم تنهایی مو جشن بگیرم و تو دنیای آدمهای فیلمها غرق بشم. یه جایی دیگه فقط فیلم دیدن کافی نبود. این شد که مسیرمو عوض کردم و تصمیم گرفتم تخصصی سینما رو بشناسم. چرخش روزگار هم انقدر مهربون بود که منو به گروه نماوا اضافه کنه.

نقد وبررسی فیلم حمال طلا – رضا کیفی ۳ شهریور ۱۳۹۹
هفت و نیم – اندوه بی پایان عصر جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
سونامی – عوضی ها خوشبخت میشوند ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
مروری بر بهترین نقش آفرینی های مهرداد صدیقیان ۲۷ مرداد ۱۳۹۹
چگونه با سینمای ابراهیم حاتمی کیا مواجه شویم ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
از گوزنها تا خروج – مروری بر بهترین نقش آفرینی های فرامرز قریبیان به بهانه پخش خانگی خروج ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
بیستمین جشن حافظ و بهترین چهره های تلویزیونی ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
در سایه حقیقت – نگاهی به مهمترین آثار خسرو سینایی ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
نقد و بررسی فیلم کارت پرواز – مرثیه ای برای ایده سوزی ها ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
به بهانه راه یابی خورشید به جشنواره ونیز – نگاهی به مهمترین آثار مجید مجیدی ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
جایی برای فرشته ها نیست – دمتون گرم ۵ مرداد ۱۳۹۹
بیست اقتباس مهم در سینمای بعد از انقلاب – قسمت دوم ۳۱ تیر ۱۳۹۹
نقد فیلم مسخره باز – سلام سینما ۳۱ تیر ۱۳۹۹
بیست اقتباس مهم در سینمای بعد از انقلاب – قسمت اول ۳۰ تیر ۱۳۹۹
خسرو شکیبایی مردی با ریشه‌های سبز ۲۹ تیر ۱۳۹۹