ساناز رمضانی

لیسانس اقتصاد و فوق الیسانس سینما. ازبچگی با سینما یادگرفتم تنهایی مو جشن بگیرم و تو دنیای آدمهای فیلمها غرق بشم. یه جایی دیگه فقط فیلم دیدن کافی نبود. این شد که مسیرمو عوض کردم و تصمیم گرفتم تخصصی سینما رو بشناسم. چرخش روزگار هم انقدر مهربون بود که منو به گروه نماوا اضافه کنه.

مهمانخانه ماه نو – راهنمای عملی سرکارگذاشتن مخاطب ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
نقد فیلم امیر – یک تجربه بصری موفق و چشم نواز اما بی روح ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
از انقلابی تا وطن فروش – نگاهی به تحول سینمای محسن مخملباف ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
در جستجوی روایت واقعی امیرو – نگاهی به سینمای امیر نادری ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
نگاهی به بهترین نقش آفرینی های هانیه توسلی ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
سال دوم دانشکده من – بهشت در یک ماشین شاسی بلند ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
صفحه حوادث سینمای ایران ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
نقد و بررسی فیلم ائو / خانه – بازگشت ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
خانه پدری – مثل کبک سرمان را کرده ایم زیر برف ۷ خرداد ۱۳۹۹
ایرج طهماسب – خاطره بازی با آقای مجری و دنیای خوش آب و رنگش ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
شعله ور – من یک عوضی شکست خورده ام ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
نگاهی به پنج نقش مهم بهنوش طباطبایی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
نقد و بررسی فیلم آن ها – سه زن، سه داستان ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
ماندگارترین پرستار های سینمای ایران ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
نگاهی به هفت نقشی که طناز طباطبایی را به سیمرغ بلورین رساندند ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹