ساناز رمضانی

لیسانس اقتصاد و فوق الیسانس سینما. ازبچگی با سینما یادگرفتم تنهایی مو جشن بگیرم و تو دنیای آدمهای فیلمها غرق بشم. یه جایی دیگه فقط فیلم دیدن کافی نبود. این شد که مسیرمو عوض کردم و تصمیم گرفتم تخصصی سینما رو بشناسم. چرخش روزگار هم انقدر مهربون بود که منو به گروه نماوا اضافه کنه.

نقد و بررسی فیلم کشتارگاه – به خاطر یک مشت دلار ۱۹ تیر ۱۳۹۹
نقد و بررسی فیلم پسرکشی – سینما کشی ۱۸ تیر ۱۳۹۹
نقد فیلم خوب بد جلف ۲: ارتش سری – هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک ۱۷ تیر ۱۳۹۹
نقد و بررسی فیلم بهت – شگفتا از این همه بی منطقی ۱۷ تیر ۱۳۹۹
مرگ در کالبد سینما – نگاهی به مفهوم مرگ در سینمای ایران ۱۵ تیر ۱۳۹۹
نگاهی به کارنامه کاری پیمان معادی – از آواز قو تا درخت گردو ۱۰ تیر ۱۳۹۹
نقد و بررسی فیلم جهان با من برقص – گریز دلپذیر ۹ تیر ۱۳۹۹
کارگردانانی که مقابل دوربین خود قرار گرفته اند ۸ تیر ۱۳۹۹
نقد فیلم شنای پروانه – راز بقا ۷ تیر ۱۳۹۹
بهترین نقش آفرینی های هدیه تهرانی – ستاره صورت سنگی سینمای ایران ۵ تیر ۱۳۹۹
نفرین مردمان سالخورده – موج نو سینمای ایران نیم قرن بعد ۳ تیر ۱۳۹۹
تولد یک ستاره متفاوت – نگاهی به بهترین نقش آفرینی های امیر جدیدی ۲ تیر ۱۳۹۹
نگاهی به تیم بازیگران آثار اصغر فرهادی – از ابتدا تا امروز ۱ تیر ۱۳۹۹
این آقای نازنین – مروری بر بهترین نقش آفرینی های رضا کیانیان ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
مروری بر مسیر سینمایی بهمن فرمان آرا – از موج نو تا رسیدن به ساحل ۲۹ خرداد ۱۳۹۹