مدیسا مهراب پور

دانشجوی سینما دانشگاه سوره، منتقد سایت كافه سینما، روزنامه جام جم. مهمتر از همه اینها اما من هم مثل جولز داستان‌های عامه‌پسند سعی می‌كنم آدم بهتری باشم.

سمفونی نهم – چند جنازه در جاده ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
بهترین کاراکترهای آثار پرویز شهبازی – رهایی از چنگال زمین و زمانه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
فیلم طلا – سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت… سرها در گریبان است ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
پیشنهادهایی از سینمای ایران برای قرنطینه – آدرنالین ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
پیشنهادهایی از سینمای جهان برای قرنطینه – آدرنالین ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
پیشنهادهایی از سینمای ایران برای قرنطینه – خلوت شبانه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
ماجرای نیمروز: رد خون – رد خون بر پیشانی انسان ۲۸ فروردین ۱۳۹۹
پیشنهادهایی از سینمای جهان برای قرنطینه – خلوت شبانه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹
پیشنهادهایی از سینمای ایران در قرنطینه – گشت و گذار در تاریخ سینما ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
تارکوفسکی – کشف واقعیت زندگی در سینماتوگراف ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
پنج شخصیت برتر آثار مهران مدیری ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
پیشنهادهایی از سینمای جهان برای قرنطینه – گشت و گذار در تاریخ سینما ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
سیزده به در در خانه – طبیعت را به خانه خود بیاورید ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
پیشنهادهایی از سینمای جهان برای عید در قرنطینه – شب های دونفره ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
پیشنهادهایی از سینمای ایران برای عید در قرنطینه – شب های دونفره ۹ فروردین ۱۳۹۹