امیر ادیب زاده

سیر تحول ابراهیم حاتمی کیا ۲ مهر ۱۳۹۸
بررسی فیلم «مارموز»؛ گردش از راست به چپ ۲۶ تیر ۱۳۹۸
بررسی فیلم «کلمبوس»؛ زندگی جای دیگریست! ۲۶ آذر ۱۳۹۷
نگاهی به فیلم Graduation به بهانه نمایش آن در گروه هنر و تجربه ۲۰ آبان ۱۳۹۷
The Shape of Water: شکلی از بیان واقعیت که درست از آب درنیامده است ۱۸ مهر ۱۳۹۷
حمید فرخ نژاد؛ از ارتفاع سرزمین سبز تا پستی تگزاس ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
مروری بر سینمای ایران در سال ۹۶: بیم‌ها و امیدها ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
مراسم اسکار ۲۰۱۸؛ زیر سایه اتهام آزار جنسی ۵ اسفند ۱۳۹۶
معرفی و بررسی فیلم Perfect strangers: آیا شناخت کامل امکان‌پذیر است؟ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶