ترافیک مصرفی نماوا برای تمامی مشترکین DSL شاتل، ایرانسل، آسیاتک، های‎وب، TD-LTE مبین نت ، پیشگامان و داتک کاملا رایگان محاسبه می گردد

Dee Bradley Baker


دی بردلی بیکر صداپیشه آمریکایی متولد آگوست ۱۹۶۲ در شهر بلومینگتون است.
در سوابق هنری او، صداپیشگی در سریال‌های انیمیشن موفقی همچون آواتار: آخرین بادافزار، بابای آمریکایی!، آبشار جاذبه و فینیس و فرب به چشم می‌خورد.
از جمله افتخارات دی بردلی می‌توان به نامزدی دریافت یک جایزه امی و کسب چندین جایزه در دوره‌های مختلف جشنواره صداپیشگان برتر اشاره کرد.

 
فیلم ها
آواتار - افسانه کورا: قسمت دوم
بازیگر
آواتار - افسانه کورا: قسمت سوم
بازیگر
آواتار - افسانه کورا: قسمت چهارم
بازیگر
آواتار - افسانه کورا: قسمت پنجم
بازیگر
آواتار - افسانه کورا: قسمت ششم
بازیگر
آواتار - افسانه کورا: قسمت هفتم
بازیگر
آواتار - افسانه کورا: قسمت هشتم
بازیگر
آواتار - افسانه کورا: قسمت نهم
بازیگر
آواتار – افسانه کورا: قسمت دوازدهم
بازیگر
آواتار - افسانه کورا: قسمت یازدهم
بازیگر
آواتار - افسانه کورا: قسمت اول
بازیگر
آواتار - افسانه کورا: قسمت دهم
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۳
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۷
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۸
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۹
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۱۰
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۱۳
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۱۱
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۱۲
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۱۴
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۱۵
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۱۶
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۱۷
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۱۸
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۱۹ و ۲۰
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۲۱
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۲۲
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۲۴
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۲۳
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۲۵
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۲۶
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۲۷
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۲۸
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۲۹
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۳۰
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۳۱
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۳۲
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۳۳
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۳۴
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۳۵
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۳۶
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۳۸
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۳۹
بازیگر
آمفیبیا - فصل ۱ قسمت ۳۷
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۳
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۷
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۸
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۹
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۱۱
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۱۲
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۱۳
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۱۴
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۱۵
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۱۶
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۱۷
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۱۸
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۱۹
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۲۰
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار - فصل ۱ قسمت ۱۰
بازیگر
لگو دی‌سی: بتمن محاصره می‌شود
بازیگر
لگو دی‌سی: آکوامن - خشم آتلانتیس
بازیگر
آمفیبیا
بازیگر
آواتار: آخرین باد افزار
بازیگر