ترافیک مصرفی نماوا برای تمامی مشترکین DSL شاتل، ایرانسل، آسیاتک، های‎وب، TD-LTE مبین نت ، پیشگامان و داتک کاملا رایگان محاسبه می گردد

Pendleton Ward


پندلتن وارد انیماتور، فیلمنامه‌نویس، تهیه‌کننده و صداپیشه آمریکایی متولد جولای ۱۹۸۲ در شهر سن آنتونیو است که سابقه صداپیشگی در انیمیشن‌های سریالی پرطرفداری همچون وقت ماجراجویی و استیون یونیورس را در کارنامه هنری خود دارد.
از جمله افتخارات او می‌توان به کسب دو جایزه امی و یک جایزه بفتا اشاره کرد.

 
فیلم ها
آنسوی دیوار باغ - قسمت ۴
| نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۳
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۶
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۵
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۴
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۳
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۲
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۱
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۹
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۸
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۰
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۶
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۵
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۴
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۳
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۲
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۱
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۰
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۹
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۸
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۷
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۳
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۶
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۵
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۴
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۳
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۲
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۱
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۰
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۹
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۸
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۷
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۶
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۵
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۴
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۳
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۲
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۱
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۰
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۹
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۸
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۷
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۶
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۴
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۵
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۳
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۶
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۵
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۴
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۳
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۶
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۴
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۵
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۳
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۲
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۱
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۰
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۹
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۸
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۷
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۶
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۵
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۴
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۳
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۲
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۱
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۰
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۹
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۸
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۷
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۶
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۵
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۶
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۷
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۸
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۹
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۰
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۱
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۲
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۳
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۴
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۵
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۶
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۷
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۸
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۹
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۰
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۱
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۲
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۴
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۵
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۶
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۷
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۸
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۹
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۰
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۱
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۲
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۳
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۴
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۵
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۶
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۷
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۸
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۹
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۰
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۱
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۲
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۳
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۴
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۵
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۵۱
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۶
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۷
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۸
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۵۰
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۵۲
بازیگر | نویسنده
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۹
بازیگر | نویسنده