ترافیک مصرفی نماوا برای تمامی مشترکین DSL شاتل، ایرانسل، آسیاتک، های‎وب، TD-LTE مبین نت ، پیشگامان و داتک کاملا رایگان محاسبه می گردد

Ashleigh Ball


اشلی بال صداپیشه و موسیقیدان متولد مارس ۱۹۸۳ در شهر ونکوور کانادا است.


او به واسطه صداپیشگی در مجموعه‌‎های تلویزیونی باربی، جانی تست و پونی کوچولو شهرت یافته‌است.


از جمله سریال‌های انیمیشنی که اشلی بال در آنها مسئولیت صداپیشگی را برعهده داشته می‌توان به میکس مستر، ادگار و الن، ماجراهای تام و جری، نیروی ولتران و داینوتراکس اشاره کرد. خاطرات باربی (۲۰۰۶)، افسانه پسرک ابریشمین (۲۰۱۰) و شمشیر آسمانی (۲۰۱۴) نیز از جمله فیلم‌های انیمیشنی هستند که او در آنها به صداپیشگی پرداخته‌است.

 
فیلم ها
حفره - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر
حفره - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر
حفره - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر
حفره - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر
حفره - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر
حفره - فصل ۱ قسمت ۸
بازیگر
حفره - فصل ۱ قسمت ۹
بازیگر
حفره - فصل ۱ قسمت ۳
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۱۰
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۱۱
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۲۵
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۲۴
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۲۳
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۲۲
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۲۱
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۲۰
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۱۹
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۱۸
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۱۷
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۱۶
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۱۵
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۱۴
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۱۳
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۱۲
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۷
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۸
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۹
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۳
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۲۶
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۲۷
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۲۸
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۲۹
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۳۰
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۳۱
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۳
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۷
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۸
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۹
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۱۰
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۲
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۱
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۳
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۴
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۶
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۵
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۷
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۸
بازیگر
حفره - فصل ۱ قسمت ۷
بازیگر
حفره - فصل ۱ قسمت ۱۰
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ٣٣
بازیگر
توت‌ فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ٣٢
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۳۷
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۳۶
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۳۵
بازیگر
توت‌فرنگی کوچولو - فصل ۱ قسمت ۳۴
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۹
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۱۰
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۱۱
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۱۲
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۲
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۳
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۴
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۸
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۶
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۵
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۷
بازیگر
حفره
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۹
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱۳
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱۵
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱۴
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱۶
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱۰
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱۱
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱۲
بازیگر
داینوتراکس
بازیگر
خرس های مهربون در شهربازی
بازیگر
پونی کوچولو
بازیگر
توت‌ فرنگی کوچولو
بازیگر