ترافیک مصرفی نماوا برای تمامی مشترکین DSL شاتل، ایرانسل، آسیاتک، های‎وب، TD-LTE مبین نت ، پیشگامان و داتک کاملا رایگان محاسبه می گردد

Frank Darabont


"فرانک آرپاد دارابونت" کارگردان، تهیه کننده و فیلمنامه نویس مجارستانی-آمریکایی متولد 28 ژانویه 1959 است.
او با فیلم "شب جهنمی" وارد دنیای سینما شد. در سوابق هنری وی سه بار نامزدی جایزه اسکار و یک جایزه گلدن گلوب به چشم می خورد.
از میان آثار برتر او می توان به "کابوس در خیابان الم"، The Blob و The Fly اشاره کرد. او همچنین در تولید فصل اول و بخش هایی از فصل دوم سریال "مردگان متحرک" همکاری کرده است.

 
فیلم ها
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۱ قسمت ۱
| نویسنده | کارگردان
مردگان متحرک - فصل ۱ قسمت ۲
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۱ قسمت ۳
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۱ قسمت ۴
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۱ قسمت ۵
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۲
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۲
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۳
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۴
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۵
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۶
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۷
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۸
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۹
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱۰
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱۱
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱۲
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱۳
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱۴
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱۵
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱۶
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۱
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۲
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۳
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۴
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۵
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۶
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۷
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۸
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۹
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۱۰
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۱۱
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۱۲
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۱۳
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۴
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۳
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۶
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۵
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۷
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۹
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱۰
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱‍‍۱
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱۲
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱۴
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱۳
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱۵
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱۶
| نویسنده
رستگاری در شاوشنک
| نویسنده | کارگردان
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۴
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۳
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۵
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۸
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۲
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۶
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۷
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۹
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۸
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱۱
بازیگر | نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱۰
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱۲
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱۳
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱۴
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱۵
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱۶
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۲
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۳
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۴
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۵
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۶
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۷
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۸
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۹
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱۱
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱۰
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱۲
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱۳
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱۴
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱۵
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱۶
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۳
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۴
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۶
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۲
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۵
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۸
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۹
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱۰
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱۱
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱۲
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱۳
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱۴
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱۵
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱۶
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۱ قسمت ۶
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۷
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۲
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۳
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۴
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۶
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۸
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۹
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱۰
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱۲
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱۱
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱۳
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱۴
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱۶
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱۵
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۵
| نویسنده
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۷
| نویسنده