ترافیک مصرفی نماوا برای تمامی مشترکین DSL شاتل، ایرانسل، آسیاتک، های‎وب، TD-LTE مبین نت ، پیشگامان و داتک کاملا رایگان محاسبه می گردد

Brian Drummond


برایان دراموند صداپیشه متولد آگوست ۱۹۶۹ در شهر سلمون آرم کانادا است.


وی به همراه همسرش لارا دراموند که او نیز در زمینه صداپیشگی فعالیت می‌کند، طی سالیان متمادی در هیئت کارگردان‌های آکادمی شهری واقع در نیو وست مینستر انجام وظیفه کرده‌است. برایان دراموند معمولاً در نقش شخصیت‌های منفی به صداپیشگی می‌پردازد و سابقه حضور در سریال‌های انیمیشنی همچون کریپتو سگ قهرمان، دفتر مرگ، موبایل سوت گاندام وینگ و دراگون بال زد را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.

 
فیلم ها
دفترچه مرگ - قسمت ۱
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۲
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۵
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۹
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۱۰
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۱۲
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۱۵
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۱۶
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۱۸
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۱۹
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۲۱
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۲۲
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۲۳
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۲۵
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۳۴
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۳۵
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۳۷
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۳۱
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۲۷
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۳۶
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۳۲
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۳۰
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۲۹
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۲۸
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۲۶
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۱۳
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۱۱
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۳۳
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۱۷
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۱۴
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۱۵
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۱۶
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۱۷
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۱۸
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۱۹
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۲۰
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۲۱
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۲۳
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۲۴
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۲۵
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۲۶
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۲۸
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۲۷
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۲۹
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۱
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۲
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۳
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۴
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۵
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۲۲
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۳۰
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۳۱
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۳۲
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۳۳
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۳۴
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۳۵
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۳۶
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۳۷
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۳۸
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۳۹
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۴۴
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۴۳
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۴۰
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۴۲
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۴۱
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۴۷
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۴۵
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۴۶
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۴۸
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۱۶
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۲۰
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۱۹
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۱۸
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۳۰
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۲۹
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۲۸
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۲۷
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۲۶
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۲۵
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۲۴
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۲۳
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۲۲
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۲۱
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۱۷
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۱۰
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۹
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۸
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۷
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۳
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۱۴
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۱۳
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۱۲
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۱۱
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۱۵
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۳۲
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۳۱
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۳۳
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۳
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۷
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۸
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۹
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۱ قسمت ۱۰
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۲
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۱
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۳
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۴
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۶
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۵
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۷
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۸
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۳۴
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۳۵
بازیگر
اسلاگترا - فصل ۱ قسمت ۳۶
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۳
بازیگر
دفترچه مرگ - قسمت ۴
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۹
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۱۰
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۴۹
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۱۳
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۶
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۷
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۸
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۹
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۱۰
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۱۱
بازیگر
روبی رنگین‌کمان - قسمت ۱۲
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۱۱
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۲ قسمت ۱۲
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۲
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۳
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۴
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۸
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۶
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۵
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۷
بازیگر
روبی رنگین‌کمان
بازیگر
داینوتراکس
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۹
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱۳
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱۵
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱۴
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱۶
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱۰
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱۱
بازیگر
داینوتراکس - فصل ۳ قسمت ۱۲
بازیگر