ترافیک مصرفی نماوا برای تمامی مشترکین DSL شاتل، ایرانسل، آسیاتک، های‎وب، TD-LTE مبین نت ، پیشگامان و داتک کاملا رایگان محاسبه می گردد

John DiMaggio


جان دیماجیو بازیگر، صداپیشه، کمدین و تهیه‌کننده‌ای آمریکایی متولد چهارم سپتامبر ۱۹۶۸ در شهر پلینفیلد شمالی است که سابقه صداپیشگی در انیمیشن‌های سریالی پرطرفداری همچون جانی براوو و وقت ماجراجویی را در کارنامه هنری خود دارد.
از جمله افتخارات او می‌توان به کسب سیزده جایزه در دوره‌های مختلف جشنواره صداپیشگان برتر اشاره کرد.

 
فیلم ها
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۱ قسمت ۱۲
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۱ قسمت ۱۱
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۱ قسمت ۹
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۱ قسمت ۸
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۱ قسمت ۷
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۱ قسمت ۳
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۰
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۱ قسمت ۱۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۰
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۲ قسمت ۱
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۲ قسمت ۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۶
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۲ قسمت ۳
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۲ قسمت ۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۵
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۲ قسمت ۵
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۲ قسمت ۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۸
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۲ قسمت ۸
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۲ قسمت ۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۶
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۳
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۲ قسمت ۹
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۲ قسمت ۱۰
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۱۴
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۱۳
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۱۲
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۱۱
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۹
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۸
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۷
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۱۰
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۱۶
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۱۷
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۱۸
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۱۹
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۲۰
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۲۱
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۲۲
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۲۳
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۲۴
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۲۵
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۲۶
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۲۷
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۲۸
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۲۹
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت - فصل ۱ قسمت ۱۵
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۲ قسمت ۱۱
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۲ قسمت ۱۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۰
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز - فصل ۲ قسمت ۱۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۶
بازیگر
آکادمی اسکای‌ لندرز - فصل ۳ قسمت ۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۷
بازیگر
آکادمی اسکای‌ لندرز - فصل ۳ قسمت ۳
بازیگر
آکادمی اسکای‌ لندرز - فصل ۳ قسمت ۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۶
بازیگر
آکادمی اسکای‌ لندرز - فصل ۳ قسمت ۱
بازیگر
آکادمی اسکای‌ لندرز - فصل ۳ قسمت ۵
بازیگر
آکادمی اسکای‌ لندرز - فصل ۳ قسمت ۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۵
بازیگر
آکادمی اسکای‌ لندرز - فصل ۳ قسمت ۷
بازیگر
آکادمی اسکای‌ لندرز - فصل ۳ قسمت ۸
بازیگر
آکادمی اسکای‌ لندرز - فصل ۳ قسمت ۹
بازیگر
آکادمی اسکای‌ لندرز - فصل ۳ قسمت ۱۰
بازیگر
آکادمی اسکای‌ لندرز - فصل ۳ قسمت ۱۱
بازیگر
آکادمی اسکای‌ لندرز - فصل ۳ قسمت ۱۲
بازیگر
آکادمی اسکای‌ لندرز - فصل ۳ قسمت ۱۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴
بازیگر
بن ۱۰ ریبوت
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۳
بازیگر
بتمن در جهنم گاتهام
بازیگر
لگو دی‌سی: بتمن محاصره می‌شود
بازیگر
لگو دی سی: سقوط گاتهام
بازیگر
لگو دی سی: حمله ارتش جهنمی
بازیگر
وقت ماجراجویی
بازیگر
آکادمی اسکای‌لندرز
بازیگر
بتمن و لاک‌پشت‌های نینجا
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۵
بازیگر