ترافیک مصرفی نماوا برای تمامی مشترکین DSL شاتل، ایرانسل، آسیاتک، های‎وب، TD-LTE مبین نت ، پیشگامان و داتک کاملا رایگان محاسبه می گردد

Jeremy Shada


جرمی شادا بازیگر، صداپیشه و خواننده‌ای آمریکایی متولد ژانویه ۱۹۹۷ در شهر بویسی است که سابقه بازی در فیلم‌ تلویزیونی بیگانگان در خانه (۲۰۱۳) و داپیشگی سریال انیمیشنی وقت ماجراجویی را در کارنامه هنری خود دارد.
از جمله افتخارات او می‌توان به کسب چهار جایزه در دوره‌های مختلف جشنواره صداپیشگان برتر اشاره کرد.

 
فیلم ها
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۱۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۹
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۱۰
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۸
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۷
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۱۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۱۰
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۹
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۸
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۷
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۱۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۱۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۳ قسمت ۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۳ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۳ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۳ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۳ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۳ قسمت ۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۳ قسمت ۷
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۴ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۴ قسمت ۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۴ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۴ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۴ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۴ قسمت ۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۵ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۵ قسمت ۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۵ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۵ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۵ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۵ قسمت ۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۶ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۶ قسمت ۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۶ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۶ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۶ قسمت ۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۶ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۶ قسمت ۷
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۸
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۷
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۱۰
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۹
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۱۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۱۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۱۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۸
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۷
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۱۰
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۹
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۱۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۱۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۱۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۲ قسمت ۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۳ قسمت ۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۴ قسمت ۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۱۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۲۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۳۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۳
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۵۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۷
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۵۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۵۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۵ قسمت ۴۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - پشت صحنه
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۶ قسمت ۱
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۶ قسمت ۴
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۶ قسمت ۵
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۶ قسمت ۲
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۶ قسمت ۳
بازیگر
وقت ماجراجویی
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۶ قسمت ۶
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۶ قسمت ۸
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۶ قسمت ۹
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۶ قسمت ۱۰
بازیگر
وقت ماجراجویی - فصل ۶ قسمت ۷
بازیگر