ترافیک مصرفی نماوا برای تمامی مشترکین DSL شاتل، ایرانسل، آسیاتک، های‎وب، TD-LTE مبین نت ، پیشگامان و داتک کاملا رایگان محاسبه می گردد

Steven Yeun


استیون ین بازیگر آمریکایی کره‌ای‌تبار متولد دسامبر ۱۹۸۳ در شهر سئول است که سابقه بازی در سریال پرطرفدار مردگان متحرک و فیلم‌های موفقی همچون اوکجا (۲۰۱۷) و ببخشید مزاحم شما شدم (۲۰۱۸) را در کارنامه هنری خود دارد.
از جمله افتخارات او می‌توان به کسب دو جایزه در دوره‌های مختلف جشنواره صداپیشگان برتر و کسب یک جایزه در جشنواره فیلم‌های ترسناک بروکلین ۲۰۱۷ اشاره کرد.

 
فیلم ها
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۱۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۹
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۱۰
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۸
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۷
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۱۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۱۰
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۹
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۸
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۷
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۱۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۲ قسمت ۱۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۳ قسمت ۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۳ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۳ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۳ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۳ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۳ قسمت ۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۳ قسمت ۷
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۴ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۴ قسمت ۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۴ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۴ قسمت ۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۱ قسمت ۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۴ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۴ قسمت ۶
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۵
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۶
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۷
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۸
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۹
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱۰
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱۵
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۳ قسمت ۱۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۵ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۵ قسمت ۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۵
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۷
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۸
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۹
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۱۰
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۱۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۲ قسمت ۱۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۵ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۵ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۵ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۵ قسمت ۶
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۶
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۵
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۷
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۹
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱۰
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱‍‍۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱۵
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۱۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۶ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۶ قسمت ۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۶ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۶ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۶ قسمت ۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۶ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۶ قسمت ۷
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۵
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۴ قسمت ۸
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۶
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۷
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۹
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۸
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱۰
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۵
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱۵
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۵ قسمت ۱۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۸
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۷
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۱۰
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۹
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۱۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۱۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۷ قسمت ۱۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۵
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۶
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۷
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۸
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۹
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱۰
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱۵
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۶ قسمت ۱۶
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۶
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۳
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۸
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۷
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۴
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۱۰
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۹
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۶
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۵
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۱۱
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۱۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان - فصل ۸ قسمت ۱۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۸
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۹
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱۰
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱۵
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۱۶
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۷
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۶
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۸
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۹
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱۰
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱۶
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۱۵
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۸ قسمت ۵
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۷ قسمت ۷
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۵
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۶
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۷
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۸
بازیگر
سوختن
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۹
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۱۰
بازیگر
آخر دنیا - فصل ۱ قسمت ۱
بازیگر
آخر دنیا - فصل ۱ قسمت ۲
بازیگر
آخر دنیا - فصل ۱ قسمت ۳
بازیگر
آخر دنیا - فصل ۱ قسمت ۴
بازیگر
آخر دنیا - فصل ۱ قسمت ۵
بازیگر
آخر دنیا - فصل ۱ قسمت ۶
بازیگر
آخر دنیا - فصل ۱ قسمت ۸
بازیگر
آخر دنیا - فصل ۱ قسمت ۹
بازیگر
آخر دنیا - فصل ۱ قسمت ۷
بازیگر
آخر دنیا - فصل ۱ قسمت ۱۰
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۱۱
بازیگر
آخر دنیا
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۱۵
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۱۶
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۱۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۱۳
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۹ قسمت ۱۲
بازیگر
ولترون: محافظان کهکشان
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۱۰ قسمت ۲
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۱۰ قسمت ۱
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۱۰ قسمت ۴
بازیگر
مردگان متحرک - فصل ۱۰ قسمت ۳
بازیگر
مردگان متحرک
بازیگر