ساناز رمضانی

لیسانس اقتصاد و فوق الیسانس سینما. ازبچگی با سینما یادگرفتم تنهایی مو جشن بگیرم و تو دنیای آدمهای فیلمها غرق بشم. یه جایی دیگه فقط فیلم دیدن کافی نبود. این شد که مسیرمو عوض کردم و تصمیم گرفتم تخصصی سینما رو بشناسم. چرخش روزگار هم انقدر مهربون بود که منو به گروه نماوا اضافه کنه.

سینمای ایران از حاشیه تا متن؛ هفته آخر شهریور ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
معرفی فیلم «تیک آف»: هر شرطی به جز مرگ ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
بررسی فیلم «پریناز»: هیاهویی برای هیچ ۱۳ شهریور ۱۳۹۶
معرفی و بررسی فیلم «پات»: جسارت محض ۸ شهریور ۱۳۹۶
نقد فیلم«یک روز بخصوص»: سقوط اخلاقی یک جامعه ۷ شهریور ۱۳۹۶
بررسی فیلم «یتیم‌خانه ایران»: تاریخ گمشده در پس نگاه سیاسی ۴ شهریور ۱۳۹۶
نقد و بررسی فیلم «پا تو کفش من نکن»: وقتی ابتذال به اوج میرسد ۱۲ مرداد ۱۳۹۶
نگاهی به هفدهمین جشن حافظ ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
«عاشقانه»: یک پایان عاشقانه یا تحمیل خودسانسوری ۹ مرداد ۱۳۹۶
نقد فیلم «امتحان نهایی»: یاد یار مهربان ۳۰ تیر ۱۳۹۶
چه خبر از شبکه نمایش خانگی ۲۴ تیر ۱۳۹۶
نقد فیلم «اکسیدان»: بعد از دیدن چشم‌هایتان را بشویید ۱۷ تیر ۱۳۹۶
ماجرای نیمروز: سایه خلق بر سر عشق ۱۳ تیر ۱۳۹۶
«خانه‌ای در خیابان چهل و یکم»: یک آدرس اشتباهی ۱۱ تیر ۱۳۹۶
تولدت مبارک عزت سینمای ایران ۷ تیر ۱۳۹۶