کوروش بامدادی

فارغ‌التحصیل کارشناسی سینما - دانشگاه هنر دانشکده سینما تیاتر دانشجوی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران همکاری با روزنامه‌ها و وب‌سایت‌های مختلف سینمایی داخلی و خارجی

نوید محمد زاده در نمایش دکلره ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
یاداشت مسعود کیمیایی به بهانه پیش تولید فیلم آخرش: قاتل اهلی ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
افزایش سینماهای نمایش‌دهنده ایستاده در غبار ۲۹ خرداد ۱۳۹۵