روابط عمومی نماوا

پیشنهاد نماوا به مناسبت انتشار سریال هم‌گناه – اشتراک نماوا فقط ماهانه ۵٬۰۰۰ تومان ۵ اسفند ۱۳۹۸
برنامه پخش سریالهای هفته چهارم بهمن ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
ویژه برنامه استدیو نماوا اسکار 2020 ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
برنامه پخش سریالهای هفته اول بهمن ۷ بهمن ۱۳۹۸
رمز پویا و دغدغه‌های کاربران برای پرداخت آنلاین ۱۴ دی ۱۳۹۸
برنامه پخش سریالهای هفته دوم دی ۹ دی ۱۳۹۸
برنامه پخش سریالهای هفته اول دی ۲ دی ۱۳۹۸
برنامه پخش سریالهای هفته سوم آذر ۱۷ آذر ۱۳۹۸
برنامه پخش سریالهای هفته دوم آذر ۱۰ آذر ۱۳۹۸
برنامه پخش سریالهای هفته سوم آبان ۱۸ آبان ۱۳۹۸
برنامه پخش سریالهای هفته دوم آبان ۱۱ آبان ۱۳۹۸
برنامه پخش سریالهای هفته اول آبان ۵ آبان ۱۳۹۸
برنامه پخش سریالهای هفته پنجم مهر ۲۹ مهر ۱۳۹۸
برنامه پخش سریال‌های هفته چهارم مهر ۲۰ مهر ۱۳۹۸
برنامه پخش سریالها – هفته سوم مهر ۱۴ مهر ۱۳۹۸