بهزاد وفاخواه

در روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر چه گذشت؟ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
نقد فیلم «تور»: ساخته جدید کیم‌کی‌دوک کارگردان صاحب‌نام کره‌ای ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
در روز دوم جشنواره جهانی فیلم فجر چه گذشت؟ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
گزارش اختصاصی نماوا از اختتامیه جشنواره فجر ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
گزارش اختصاصی نماوا از روز آخر جشنواره ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
گزارش اختصاصی نماوا از روز دهم جشنواره ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
گزارش اختصاصی نماوا از روز نهم جشنواره ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
نگاهی به نامزد‌های جشنواره سی و پنجم ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
نگاهی به مهم‌ترین مستند‌های جشنواره سی و پنجم ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
گزارش اختصاصی نماوا از روز هشتم جشنواره ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
گزارش اختصاصی نماوا از روز هفتم جشنواره ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
گزارش اختصاصی نماوا از روز ششم جشنواره ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
گزارش اختصاصی نماوا از روز پنجم جشنواره ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
گزارش اختصاصی نماوا از روز چهارم جشنواره ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
گزارش اختصاصی نماوا از روز سوم جشنواره ۱۳ بهمن ۱۳۹۵